Vi är framtidsbyggare.

Förutom ca 600 egna anställda har BDX 275 medleverantörer med totalt 1450 fordon och 1700 anställda. Koncernens omsättning är 4,2 miljarder kronor.
Alla medarbetare, oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller utbildning ska trivas inom BDX.