Små när det behövs. Stora när det krävs.

Förutom 435 egna anställda har BDX 300 medleverantörer med totalt 1700 fordon och 2000 anställda. Koncernens omsättning är 2,7 miljarder kronor.
Alla medarbetare, oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller utbildning ska trivas inom BDX.