Vi är framtidsbyggare.

Förutom ca 500 egna anställda har BDX 300 medleverantörer med totalt 1450 fordon och 1800 anställda. Koncernens omsättning är 3,5 miljarder kronor.
Alla medarbetare, oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller utbildning ska trivas inom BDX.