Ballast.

Material för alla underlag

Vi säljer sten, sand, hyttsten och grus till entreprenadarbeten och till privatpersoner. Vi erbjuder ett brett sortiment av material i hög kvalitet och hjälper vid behov naturligtvis till med transport, lossning och övrigt arbete. Bergkrossprodukter används främst vid vägkonstruktioner i form av förstärkningslager, bärlager, slitlager samt vid asfalttillverkning.

Naturgrus används bland annat inom betongtillverkning men även i mindre mängder till vattenreningsfilter, till lekplatser, på stränder, till golfbanor och som dressand på grönytor. Naturgrus används även som mursand och putssand samt som prydnadsgrus/prydnadssten.

Hyttsten är ett naturligt och naturvänligt material som används vid vägunderhåll och vägbyggnad samt även vid markstabilisering, järnvägar, planer, ridbanor, halkbekämpning, dränering och isolering.

Kvalitetsballast

Vi erbjuder även kvalitetsballast, det vill säga speciellt framtagna produkter för slitstyrka och hållbarhet. Till exempel erbjuder vi porfyrkross som är en slitstark produkt till asfaltstillverkning.

Bergkrossprodukter

Specifikation
Vikt
Användningsområde
Slitlager 0/16
1,6
Slitlager på grusvägar, körytor m.m.
Bärlager 0/31,5
1,7
Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.
Bärlager 0/45
1,7
Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.
Förstärkningslager 0/63
1,7
Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.
Förstärkningslager 0/150
1,7
Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.
Förstärkningslager 0/200
1,7
Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor, erosionskydd m.m.

Stenmjöl

När man tillverkar bärlager och makadam blir de finaste fraktionerna (stenpartiklarna) en restprodukt som kallas stenmjöl. Produkten kan användas tvättad eller otvättad och får då olika egenskaper. När stenmjöl tvättas försvinner de allra minsta partiklarna och stenmjölet får goda egenskaper för stabilitet och dräneringsförmåga.

Specifikation
Vikt
Användningsområde
Stenmjöl 0/2
1,5
Fogning av marksten m.m.
Stenmjöl 0/4
1,5
Sättsand till plattsättning, ytskikt på gång/cykelväg m.m.
Stenmjöl 0/8
1,5
Hårdgörning köryta, ytskikt på gång/cykelväg, körytor m.m.

Makadam

Specifikation
Vikt
Användningsområde
Makadam 2/4
1,4
Halkbekämpning m.m.
Makadam 4/8
1,4
Grusyta i trädgårdsgångar, halkbekämpning m.m.
Makadam 8/16
1,4
Grusyta på infarter, dränering m.m.
Makadam 16/32
1,5
Dränering m.m.
Makadam 32/64
1,5
Dränering, dekorsten i slänter m.m.
Berg 30/200
1,7
Erosionskydd, hamnbeklädnad m.m.
Porfyr - Röd/brun
1,5
Grusyta på infarter, dekorgrus.
Fältspat - Rosa
1,5
Grusyta på infarter, dekorgrus.
Makadam mörk
1,5
Grusyta på infarter, dekorgrus.
Makadam ljus
1,5
Grusyta på infarter, dekorgrus.

Hyttsten


Hyttsten är en förädlad naturprodukt som består av omsmälta naturliga bergarter och innehåller främst kisel och kalk.

Specifikation
Vikt
Användningsområde
Hyttsten 0/4
1,5
Sandningsmaterial
Hyttsten 0/8
1,5
Ridbanor
Hyttsten 0/31,5
1,35
Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/45
1,35
Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/63
1,32
Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/90
1,32
Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/125
1,28
Fyllning av tomter, infarter m.m.

Produkten kännetecknas av låg densitet, hög friktion, hög isoleringsförmåga och cementerade egenskaper. Förutom användning vid vägunderhåll och vägbyggnad är hyttsten lämpligt vid bland annat markstabilisering, järnvägar, planer, ridbanor, halkbekämpning, dränering och isolering.

* Vikt anges som ungefärlig volymvikt i ton/m3

Matjord

Vi har egen tillverkning av matjordar och olika dressmaterial. Bland våra produkter finns Norrlandsmylla, Sorterad torv, och anläggningsjord. Dessa produkter lämpar sig för olika former av anläggningsarbeten.

Jordprodukterna innehåller i vissa fall återvunnet material blandat med naturliga råmaterial. De olika jordprodukterna analyseras regelbundet vid tillverkning för att säkerställa en god kvalitet

Grus

Specifikation
Vikt
Användningsområde
Singel 2/4
1,5
Dekorgrus i stensättningar m.m.
Singel 4/8
1,5
Dekorgrus, grusyta i trädgårdsgångar m.m.
Singel 8/16
1.5
Dränering, grusyta i trädgårdsgångar m.m.
Singel 16/32
1,5
Dräneringsgrus m.m.
Singel 40/40
1,5
Dekorgrus i stensättningar m.m.

Grus

 

Specifikation
Vikt
Användningsområde
Rörgravsgrus
1,5
Fyllning i rörgravar
Halkstopp 2/4
1,5
Halkbekämpning
Halkstopp 4/8
1,5
Halkbekämpning

Dekorsten


BDX kan i dag leverera en mängd olika typer av dekorsten i flera färger och sorteringar. Dekorsten är en spännande produkt som har många användningsområden. Skapa vackra kontraster mot husväggar och gångar av marksten genom att välja färger på stenen som bryter av. Gör mönster och formationer i miljöer där det passar, t ex i rondeller. Resultatet blir en lättskött, levande yta. BDX säljer dekorsten i tusenkilossäckar, på ”lösvikt” bilsläp, eller för leverans med lastbil.

Specifikation
Vikt
Användningsområde
Dekorsten 50/100
Dekorsten i stensättningar m.m.
Dekorsten 100/200
Dekorsten i stensättningar m.m.
Dekorsten 200/400
Dekorsten i stensättningar m.m.
Dekorsten 400/800
Dekorsten i stensättningar m.m.

Grus

Tvättade material

Specifikation
Vikt
Användningsområde
Singel 8/16
1,5
Kapilärbrytande lager, dränering m.m.
Singel 16/32
1,5
Dränering m.m.

Kvalitetsballast

Vi erbjuder även kvalitetsballast, det vill säga speciellt framtagna produkter för slitstyrka och hållbarhet. Till exempel erbjuder vi porfyrkross som är en slitstark produkt till asfaltstillverkning.

Specialprodukter

Dressand, Greensand och Bunkersand är specialprodukter framförallt avsedda för golfbanor. Dessa produkter är av dokumenterat hög kvalitet, vilket bevisas genom USGA-certifikat. Certifikaten är en amerikansk standard för material till anläggning av golfbanor. BDX är en av få leverantörer i norra Sverige som kan leverera dessa produkter.

Råmaterialet från vår naturgrustäkt i Munksund, 5 km från centrala Piteå, är enligt flertalet undersökningar av mycket hög kvalitet. Bland annat är betonggruset enligt KTH ett av Sveriges bästa.

Vi kan även modifiera produkter och dess sammansättning efter kundens behov och specifikationer.

Makadam

Specifikation
Vikt
Användningsområde
Makadam 2/4
1,5
Dekorsten i stensättningar m.m.
Makadam 4/8
1,5
Dekorsten i stensättningar m.m.
Makadam 8/16
1,5
Dränering m.m.
Makadam 16/32
1,5
Dränering m.m.
Makadam 32/64
1,5
Dränering m.m.
Singel 8/16
1,5
Kapilärbrytande lager, dränering m.m.
Singel 16/32
1,5
Dränering m.m.
Banverksmakadam Klass I
1,5
Järnvägskonstruktioner
Banverksmakadam Klass II
1,5
Järnvägskonstruktioner

Sand

Specifikation
Vikt
Användningsområde
Fyllnadssand
1,45
Fyllning av tomter, infarter m.m.
Sorterad sand 0/10
1,45
Mindre fyllningar m.m.
Leksand bakbar 0/4
1,45
Sandlådor m.m.
Stridsand 0/4
1,45
Under gungställningar, lekplatser m.m.
Sandningssand 0/4
1,45
Halkbekämpning, avsandning asfalt m.m.
Saltblandad sandningsand 0/6
1,45
Halkbekämpning
Mursand 0/4
1,45
Blandning av murbruk m.m.
Putssand 0/3
1,45
Blandning av putsbruk m.m.
Hästsand
1,45
Ytskikt på ridplaner
Strandsand
1,45
Volleybollplaner, strandförbättringar m.m.
Golfdressand 0/2
1,45
Dressning av golfbanor
Dressand 0/4
1,45
Dressning av golfbanor, fotbollsplaner m.m.
Gjutgrus 0/8
1,45
Tillverkning av betong m.m.

Sand

Torkad sand

Specifikation
Vikt
Användningsområde
Torkad sand 0,2-0,6
1,5
Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)
Torkad sand 0,5-1,0
1,5
Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)
Torkad sand 1,0-2,0
1,5
Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)
Torkad sand 2,0-4,0
1,5
Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)

Betong och betongprodukter


Betongelement

Betongelementens smarta utformning, med förhöjningar och fördjupningar som griper tag i varandra, förhindrar att de glider isär. Designen, i kombination med en tyngd på närmare 2,5 ton per block, ger en kraftig och stabil vägg eller mur. Bygger man i förband så blir slutresultatet ännu stadigare. Byggelementen finns också som halv- och kvartsblock för ökad flexibilitet och ett optimalt slutresultat.
Läs mer om BDX Block

Fordon

BDX har en omfattande fordonspark för transporter och hantering av betong, till exempel betongroterbilar och betongpumpbilar. Det innebär att vi kan leverera betong till byggen och samtidigt erbjuda pumpning av betong direkt i gjutformen.

Krossning


Vi krossar och levererar material till vägbyggen, husbyggnationer och alla andra typer av markarbeten på uppdrag  av både större och mindre aktörer samt till våra egna entreprenaduppdrag.
BDX förfogar över flera täkter som tillsammans genererar ett stort antal fraktioner av hög kvalitet – till konkurrenskraftigt pris.

Vi tar även fram torkade och tvättade produkter. Vi levererar till exempel torkad sintringssand till värmeverk över hela Norrland, till fotbollsplaner med plastgräs och till våtsandning. Tvättat material används bland annat till husgrunder och ytbeläggning på vägar.

Exploatering av täkter

Vi tar ansvar för hela exploateringsprocessen för täktverksamheten, allt från kartläggning av möjliga täkter, ansökningar, tillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) till produktion och leverans av material. Verksamheten i täkterna är tredjepartscertifierad och materialen är CE-märkta.

Genom dotterbolaget BDX Miljö tar vi ansvar vi för alla tillståndsansökningar och utför vi alla former av kross- och sorteringsuppdrag.