Leverantörer.

Viktig information till dig som är leverantör till BDX Företagen eller något bolag inom BDX-koncernen

Vi övergår nu till elektroniska leverantörsfakturor!

För att effektivisera hanteringen och minska vår påverkan på miljön kommer BDX-koncernen att övergå till elektroniska leverantörsfakturor. Vi har därför inlett ett samarbete med eSynergetics AB som vid behov kommer att kunna hjälpa Er med detta. Se bifogade bilaga för de elektroniska alternativ som erbjuds.

Notera! Om Ni som leverantör behöver en viss tid för att ställa om till E-faktura
kommer BDX att hålla pappers- och PDF-fakturor aktiva under en övergångsperiod.

Vi önskar dock att Ni snarast möjligt övergår till elektroniska fakturor.

Kontakta eSynergetics vid frågor eller om ni behöver assistans.

Epost: support@esyn.se
Telefon: 08-12 15 08 58

Läs bifogat dokument.