Leverantörer.

Viktig information till dig som är leverantör till BDX Företagen eller något bolag inom BDX-koncernen

Vi övergår nu till elektroniska leverantörsfakturor!

För att effektivisera hanteringen och minska vår påverkan på miljön har BDX-koncernen övergått till elektroniska leverantörsfakturor. Se bifogade bilaga för de alternativ som erbjuds.

Notera! Om Ni som leverantör behöver en viss tid för att ställa om till E-faktura
kommer BDX att hålla PDF-fakturor aktiva under en övergångsperiod.

Vi önskar dock att Ni snarast möjligt övergår till elektroniska fakturor.

Kontakta levreskontra@bdx.se vid frågor.

Läs bifogat dokument.