Visselblås.

Group 3 Created with Sketch. BDX strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå.

Visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod – Code of conduct.

BDX Koncernen strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.  

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt genom att klicka på den röda knappen nedan (anmälningssidan WhistleB öppnas i ett nytt fönster). Läs även igenom Riktlinjer för att rapportera oegentligheter.

”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP-adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.”

Gunilla Hadders, Grundare av WhistleB