Medleverantörer.

BDX har 300 medleverantörer

Kunder, medleverantörer, ägare och medarbetare är huvudsakliga intressenter i BDX – var och en med olika krav och förväntningar på oss. Våra kunder finns inom alla näringar, främst i Norrland. Vi bygger vår verksamhet på långsiktiga kundrelationer där partnerskap är ett viktigt inslag.
BDX har 275 medleverantörer som utför uppdragen åt våra kunder med sina 1 450 maskiner och fordon. Den enskilde medleverantören har oftast egna anställda, totalt 1 700 professionella förare, vilket gör BDX till ett ovanligt stort småföretag. De flesta medleverantörerna är också delägare i BDX. Ägandet har flera avgörande fördelar för verksamheten. Det stimulerar ansvar för det dagliga arbetet och intresse för långsiktig utveckling.

BDX har sin storlek till trots en jämförligt liten medarbetarstab. Genom en ständig utveckling av våra ca 600 medarbetare kan vi möta både kundernas och övriga intressenters allt högre krav på entreprenad- och helhetslösningar.

BDX kontrakterade medleverantörer utgör grunden i BDX affärsverksamhet. Tanken på att medleverantörer samverkar för att kunna erbjuda mer kompletta produkter och tjänster har sitt ursprung från 40-talet och fortfarande idag är den idén bärande i BDX.

BDX har förädlat och anpassad idén till nutidens förutsättningar, vilket är en av våra viktigaste framgångsfaktorer.

 

Se företag som är anslutna BDX Medleverantörer

Group 3 Created with Sketch. En ny medleverantör kan vara allt från en privatperson med en affärsidè till ett etablerat företag i branschen.