Maskintjänster.

Maskintjänster

BDX maskintjänster


BDX har maskiner och fordon för kortare eller längre uppdrag. Till exempel:

  • grävmaskiner
  • schaktmaskiner
  • maskiner för planering
  • maskiner för lastning och lossning
  • dumprar
  • mobilkranar

Alla våra fordon hanteras av kunniga och flexibla leverantörer och välutbildade medarbetare.

Varför anlita BDX för maskin- och transporttjänster?
Med ett välutvecklat arbetssätt med hela kedjan från arbetsledning, planering, fordon och personal kan vi på ett effektivt och kvalitetssäkrat ta ett helhetsansvar för större och mindre maskin- och transporttjänster.

Kontakta oss för mer information.