Transporttjänster.

Transporttjänster

Lång erfarenhet skapar trygghet

Vi erbjuder olika typer av logistiklösningar – allt från ordinära transporttjänster mellan punkt A och punkt B till tredjepartslösningar och avancerade projektlaster. I princip oavsett vad det är.
Lång erfarenhet av olika logistiklösningar ger våra kunder trygghet och BDX kunskap blir en del av deras affärsverksamhet. Vi skapar mervärden för kunderna i form av rationella och säkra transportlösningar. Vi arbetar ständigt för att öka vår effektivitet och servicegrad samtidigt som vi fokuserar på att minimera vår verksamhets miljöpåverkan.

Söker du egentligen transporttjänster för privatpersoner?

Anläggningstransporter

Lång erfarenhet av olika transporter ger våra kunder trygghet. I princip oavsett vad som ska transporteras löser vi ditt transportbehov. BDX organisation, med maskinpark och välutbildade medarbetare, är väl anpassad för både enkla och komplicerade uppdrag.

För farliga, tunga och långa transporter erbjuder vi även specialfordon som klarar komplicerade uppdrag samt vägtransportledare och miljökonsulter som säkerställer att lagar och regler följs i alla avseenden.

BDX har lastbilar för kortare eller längre uppdrag. Till exempel

 • anläggningsbilar av alla typer
 • kranbilar
 • växelflaksbilar
 • liftdumpers
 • maskintrailer

Vi erbjuder även specialfordon som

 • kranbilar med sopaggregat för till exempel snöröjning av tak
 • kranbilar med sågaggregat för nedtagning av träd i tättbebyggda områden.

Resursplanering

BDX upprättar alltid resurs- och tidsplaner för varje projekt. Det innebär att vi alltid kan presentera välutarbetad plan för projektets genomförande.
Alla kalkyler som görs baseras på den långa erfarenhet av olika maskin- och transporttjänster som vi erbjuder. Det innebär att vi enkelt kan visa och förklara hur projektet ska genomföras samt eventuella avvikelser kan redovisas.

Samordnade transporter
För att bättre utnyttja lastkapaciteten i våra logistikkedjor planerar vi varje transport noga för säkerställa bästa ekonomi i varje projekt.

Sammansatta tjänster
Ett uppdrag består sällan av en slags tjänst utan är ett flertal tjänster som ska synkroniseras och planeras för att arbetet ska flyta så smidigt som möjligt. Företag A ska till exempel gräva ut en grund till en ny maskinhall:

 • För grävarbetet krävs en grävmaskin och kanske en hjullastare.
 • Massorna ska transporteras bort med lastbil.
 • Massorna ska tippas på ett upplag.
 • Återfyllnadsmassor ska transporteras till byggplatsen.
 • En hjullastare ska plana ut återfyllnadsmassorna osv.

På BDX har vi både kunskapen och maskinparken samt planeringsverktyg för större och mindre sammansatta tjänster.

Tanklogistik

Vår verksamhet kring transporter av tank och bulkmaterial är indelad i två huvudsakliga områden:

 • Torrbulk
  BDX transporterar en stor mängd insatsvaror till process- och gruvindustrin i Norrland. Transporter av foder och värmepellets är andra vanliga produktinslag.
 • Flytande bulkvaror
  Inom flytande bulk består BDX arbete till stor del av transporter för de etablerade oljebolagen i Norrbotten och Västerbotten.

BDX uppfyller samtliga säkerhets- och miljökrav och våra förare är specialutbildade i hantering och transport av farligt gods.

Expresslogistik

BDX Expresslogistik är Rikstäckande. Inom ramen för denna trafik med linehaul, terminaler och distribution hanterar vi olika typer av godsslag, även tempererade transporter. Våra terminaler i Sverige är strategiskt placerade för funktion och för maximal effektivitet.
Inom Sverige finns ett väl utbyggt distributionsnät med daglig trafik på alla huvudorter.

Special Projects

Marknadsområdet arbetar med projektlaster och framför allt åt kunder inom hus- och betongtillverkning. Materialleveranser till gruvindustrin är annan betydande verksamhet och även transportuppdrag åt vindkraftsindustrin har på senare tid vuxit i omfattning.

BDX fordon är anpassade för en mängd olika specialtransporter och hanterar allt som är långt, brett eller tungt.

Vi har även kranfordon för hantering av tungt, långt eller brett gods – vilket innebär att vi tar hand om hela transportkedjan från punkt A till B.

Liafrakt fusionerades in i BDX 2015. Vårt kontor i Umeå är specialiserade på transporter över hela Sverige inom industri, lantbruk och entreprenad.

Skogslogistik

BDX erbjuder råvaru- och färdigvarulogistik samt upparbetning av biobränsle för kunder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Våra kunder är bland annat de stora skogsbolagen och sågverksindustrin som finns representerade i vårt område. En stor del av verksamheten bedrivs i dotterbolaget BDX Skog.

BDX disponerar ett antal virkesterminaler för att kunna erbjuda effektiva och miljövänliga logistiklösningar.

Vägtransportledare

Vid långa, breda och tunga transporter gäller särskilda regler om eskort. Som en service till våra kunder erbjuder vi vägtransportledare.
Vid fordonslängd över 35 meter eller bredd över 450 centimeter och/eller vid höga bruttovikter ska transporten normalt eskorteras av polis eller vägtransportledare. Sedan 2005 krävs inte poliseskort utan en vägtransportledare, som är förordnad av Rikspolisstyrelsen, kan överta detta ansvar.

För att ge dig som kund mervärde vid specialtransporter erbjuder BDX vägtransportledare som är väl bekanta med de förhållanden och förutsättningar som råder vid omfattande och besvärliga transportförhållanden. Det gör att din transport alltid är i goda händer.

När BDX utför dina transporter behöver du som kund aldrig bekymra dig om huruvida transporten behöver eskorteras av vägtransportledare – det ger vi råd om.

Vill du komma i kontakt med våra säljare?

Kontakta oss