BDX Tracs Flow App.

Innan du installerar appen rekommenderar vi att läsa Guiden. Spara gärna den eller denna adress för att kunna gå tillbaka och läsa.

Några viktiga punkter är:

-På Android så måste man godkänna installation av okänd program vara.(el liknande)

-På Iphone så måste man, efter att man installerat appen, gå till Inställningar – Allmänt – Enhetshantering – Lita på utvecklare ” BDX Företagen.

-Inloggning i appen görs med ditt förarnummer. Om du inte har ditt förarnummer så kan din trafikledning ta fram det åt dig.

Lösenordet är ditt förarnummer + initialer. Ex 1234ab

BDX TracsFlow App – Guide

 

BDX – TracsFlow App – Installation

 

 

BDX MILJÖ – TracsFlow App – Installation