Avfall och återvinning.

Avfall, återvinning och miljöstationer

BDX tar hand om allt från förebyggande planering till slutlig behandling. Vi samarbetar med andra aktörer i branschen för att kunna erbjuda en avfallshantering som är anpassad för varje kunds unika förutsättningar.

Vi erbjuder:

  • Upprättande av avfallsplaner
  • Källsortering, inklusive återvinning och metallåtervinning
  • Upparbetning av rivningsträ etc. till biomassa
  • Miljöstationer
  • Upphandling av entreprenader och behandlingstjänster
  • Skötsel av återvinningsstationer
  • Myndighetskontakter
  • Uppdatering i aktuell lagstiftning
  • Avfallstransporter
  • Containeruthyrning

Varför anlita BDX för miljö- & återvinningstjänster?

Med ett välutvecklat arbetssätt med hela kedjan från miljöutredningar till anläggningar, fordon och personal kan vi på ett effektivt och kvalitetssäkrat ta ett helhetsansvar för större och mindre miljöåtaganden.

Kontakta oss