Årsstämma 2022.

Anmälan till bolagsstämma för räkenskapsåret 2021

Anmälningsplikt råder till årsstämma varför anmälan ska ske enligt nedan och senast tisdagen den 3 maj 2022 (NOTERA ANMÄLNINGSTIDEN!). Observera att anmälan ska vara mottagen av BDX Företagen senast detta datum.
– skriftligen per post till BDX Företagen AB, Box 854, 971 26 Luleå.
– skriftligen ingiven till receptionen BDX Företagen AB:s kontor, Kallaxvägen 190, Luleå.
– per e-post stamma@bdx.se
Vid anmälan ska aktieägarens fullständiga namn och organisations-/personnummer uppges.