Jobba hos oss.

Är du vår nya kollega?

Exjobb: Säker arbetsmiljö i och vid fordon - Hur förebygger vi att fordon välter på arbetsplatsen?

Plats: Luleå

Sista anmälningsdag: 2023-12-14 22:59

BDX ska erbjuda sina medarbetare en attraktiv och trygg arbetsplats som är fri från olycksfall, bidrar till friska medarbetare, främjar god arbetsmiljö och en öppen rapporteringskultur. BDX erbjuder tjänster inom entreprenad-, anläggning-, industri- och logistiksektorn. Koncernen har ca 600 anställda, med 275 kontrakterade medleverantörer. Medleverantörerna i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon. 

Inom BDX arbetar vi med stora maskiner och fordon för kortare eller längre uppdrag. En av riskerna på våra arbetsplatser, som kan innebära allvarliga personskador, är fordon som välter. Examensarbetet syftar till att studera och analysera händelser inom verksamheten där fordon vält samt att hitta orsaker och åtgärder för att förebygga att liknande händelser inträffar igen. 

Tillvägagångsätt
Du kommer att analysera händelser som inträffat inom verksamheten kopplade till välta fordon. Analysen sker ur ett MTO perspektiv med syfte att kartlägga orsaker, likheter och påverkande faktorer. Beroende på resultatet av analysen väljer du i dialog med oss den fortsatta vägen framåt i arbetet. Slutmålet med arbetet är konkreta åtgärder och strategier för att minska antalet välta fordon inom verksamheten.

Exakta frågeställningar och metoder tänker vi att du/ni har förslag på. Det viktigaste för oss är att vi får ökad kunskap om hur vi ska arbeta för att bli en ännu säkrare arbetsplats. 

Kvalifikationer
Du är civilingenjörstudent inom maskinteknik eller liknande, med inriktning mot arbetsmiljö. 

Vidare information
För ett godkänt examensarbete (30hp) betalar BDX 40 000 SEK delat på antal deltagare. Examensarbetet är planerat att starta i början av 2024.

Placering: Luleå. Möjlighet till distansarbete.

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag. Ansökan är öppen till 14 december 2023. Observera att vi tillsätter examensarbetet så snart vi hittar en lämplig sökande, vilket innebär att vi kan tillsätta tjänsten innan deadline.

För ytterligare information om exjobbet, vänligen kontakta:
Maria Holmberg, Arbetsmiljöutvecklare, maria.holmberg@bdx.se, 070-655 00 36.

Dags för ett nytt jobb?

Enkelt skulle man kunna uttrycka det så här. Vi bygger vägar för människor att ta sig till jobbet, skolan eller till fritidsaktiviteter. Vi ser till att det finns varor i butiker. Vi transporterar varor som behövs i andra industrier och verksamheter. Vi skapar nya produkter av sådant som skulle kastas bort eller läggas på deponi. Vi skapar en bättre miljö. Det här gör vi varje dag. Året runt. Vi är framtidsbyggare.

Nu skulle vi kunna skriva en hel uppsats om allt du får göra hos oss, men det förändras hela tiden så det blir inte en rättvisande bild. Och det är lite det som är tjusningen med att jobba i BDX, vi har roligt tillsammans samtidigt som vi utför uppdrag för våra kunder. Och när våra kunder är nöjda får vi fler uppdrag. Och då får vi ännu roligare på jobbet.

Group 3 Created with Sketch. Oavsett om du kommer till oss som nybakad student eller om du har jobbat några år, vill vi att du ska utvecklas både som människa och i din yrkesroll hos oss.

Om oss på BDX

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till anläggnings-, entreprenad- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Våra 21 kontor finns från Kiruna i norr till Höör i söder. Koncernen har ca 700 anställda, med 275 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon. Koncernen omsätter ca 4,7 miljarder kr.