Drivmedelsindex.

Indexpris drivmedel (diesel) IDS/OKQ8 Piteå. Avläst den 15:e i månaden.

Januari
18.432
Februari
 
Mars
 
April
 
Maj
 
Juni
 
Juli
 
Augusti
 
September
 
Oktober
 
November
20.536
December
17.936
Snittpris
18.968