Drivmedelsindex.

Indexpris drivmedel (diesel) IDS/OKQ8 Piteå. Avläst den 15:e i månaden.

Januari
13.024
Februari
12.246
Mars
11.856
April
10.756
Maj
10.156
Juni
10.706
Juli
 
Augusti
 
September
 
Oktober
 
November
 
December
 
Snittpris
11.457