Drivmedelsindex.

Indexpris drivmedel (diesel) IDS/OKQ8 Piteå. Avläst den 15:e i månaden.

Januari
18.432
Februari
17.832
Mars
17.768
April
17.272
Maj
16.008
Juni
 
Juli
 
Augusti
 
September
 
Oktober
 
November
 
December
17.936
Snittpris
17.541