Drivmedelsindex.

Indexpris drivmedel (diesel) IDS/OKQ8 Piteå. Avläst den 15:e i månaden.

Januari
15.920
Februari
16.720
Mars
20.608
April
19.072
Maj
18.944
Juni
20.560
Juli
20.032
Augusti
18.040
September
19.144
Oktober
 
November
 
December
 
Snittpris
18.782