Drivmedelsindex.

Indexpris drivmedel (diesel) IDS/OKQ8 Piteå. Avläst den 15:e i månaden.

Januari
18.432
Februari
17.832
Mars
17.768
April
17.272
Maj
16.008
Juni
16.984
Juli
17.288
Augusti
18.696
September
19.576
Oktober
19.600
November
18.616
December
 
Snittpris
18.007