Drivmedelsindex.

Indexpris drivmedel (diesel) IDS/OKQ8 Piteå. Avläst den 15:e i månaden.

Januari
11.446
Februari
11.956
Mars
12.426
April
12.196
Maj
 
Juni
 
Juli
 
Augusti
 
September
 
Oktober
 
November
 
December
 
Snittpris
12.006