I BDX har vi säkerheten först.

I BDX har vi haft ett antal olyckstillbud och olyckor under de senaste åren, några med svårare personskador. Ingen medarbetare, medleverantör eller kund ska behöva uppleva brister i säkerheten. Ingen ska riskera att skadas i arbetet, vare sig på grund av tidsbrist i projekten eller att vi struntar i säkerhetskrav. Det finns ingenting som är så viktigt eller så bråttom att säkerheten ska åsidosättas!

Därför vill vi förtydliga några saker gällande personlig skyddsutrustning – det här gäller på BDX arbetsplatser – och det gäller BDX medarbetare, BDX medleverantörer samt besökare:

  • Hjälm, skyddsskor och varselkläder samt ID06 ska bäras på samtliga arbetsplatser inom BDX. Undantag är om riskanalys medger annat.
  • Vid arbete som kräver ytterligare personlig skyddsutrustning ska även denna användas.
  • Nedanstående bild finns att ladda ner som pdf här: Blankett 47 en säker arbetsplats A3