Om BDX

Framtidsbyggare

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Koncernen har ca 500 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1800 anställda med totalt 1450 fordon.

I BDX-koncernen ingår moderbolaget BDX Företagen AB samt dotterbolagen BDX Miljö AB, Spånga Distribution AB, Däckproffset i Luleå och Gällivare och TräTrans AB. 

För att möta kundernas krav på ett väl sammanhållet utbud av tjänster och produkter har BDX valt att verka i fyra divisioner;  Anläggning, Entreprenad, Logistik och Industri. För att tillfredsställa behovet av närhet till kund och specialkompetens finns det inom divisionerna specialiserade Affärsområden, Marknadsområden och Affärsenheter. Vår ambition är att alltid lösa kundens uppdrag kostnadseffektivt, säkert och tryggt, oavsett uppdragets storlek och omfattning.