Entreprenadtjänster för gruvnäringen

Bergbrytning på dagen och på djupet

Gruvbranschen är en av de mest expansiva näringarna i Sverige och särskilt i norr. BDX erbjuder sedan många år specialiserade tjänster inom gruvnäringen.   

BDX utför en mängd projekt inom gruvindustrin, med kompetens inom till exempel gruvplanering, brytningsmetoder och maskinarbeten under jord. Maskinparken och organisationen är anpassad för att svara upp mot de krav som gruvindustrin ställer på säkra och högkvalitativa arbeten.

BDX erbjuder entreprenadtjänster för gruvdrift inom följande områden:

Dagbrottsbrytning

BDX kan erbjuda helhetslösningar i form av totalentreprenad på såväl
- små uppdrag såsom provbrytningar av storleksordning på 1 - 100 000 ton med hög fokus på kvalificerad hantering av material enligt bästa industri standard med tillhörande vidare transport till anrikningsanläggning enligt kundens önskemål, och
- stora uppdrag såsom drift av dagbrott med produktion på flera miljoner ton per år
Allt vad dagbrottsbrytning innebär ingår, bl.a.: jordavrymning, borrning och sprängning, avvattning av gamla gruvhål, säkring av slänter, mättjänster och mycket mer - allt med hög hänsyn till miljö och respekt för gällande miljötillstånd.    

Underjordsbrytning - ortdrivning och produktionsbrytning

För att komma åt brytvärdiga malm underjord, behövs en omfattande mängd av arbete utföras. Arbetsmomenter som BDX kan utföra i detta område är bl.a. schaktborrning (för ventilation, bergschakt, transport med mera), tunneldrivning (från småa prospekteringsortar till semi-permanent transportnivåer utrustat med olika typer av bergförstärkning), produktionsborrning och lastning och transport.
Allt vad underjordsverksamhet innebär ingår, bl.a.: ventilation, vatten och el försörjning till och från, mättjänster, löpande kvalitetsmätning av arbetsmiljö - allt med hög hänsyn till miljö och respekt för gällande miljötillstånd. 

Resurser

BDX har en maskinpark med borriggar, lastmaskiner och transportfordon, väl anpassad för gruvnäringens behov och förutsättningar - oavsett om det rör sig om underjordsbrytning eller brytning i dagbrott.

BDX maskiner som används i underjordsbrytning är naturligtvis godkända för underjordsbruk.

Mobila krossar med tillhörande fraktioneringsanordningar kan tillhandahållas efter kundens behov.

Kontaktuppgifter

Anders Nyberg
Anders Nyberg Projektchef Region Nord, Kiruna Direktnr 0980-754 23 Mobilnr 070-338 24 23
Håkan Vanhatalo
Håkan Vanhatalo Arbetsledare Region Nord, Kiruna Direktnr 0980-754 09 Mobilnr 070-689 85 89
Marita Andersson
Marita Andersson Transportledare Region Nord Malmfälten Kiruna, Kiruna Direktnr 0980-754 30 Mobilnr 070-656 24 45