Miljö

Rörinspektion

Har du drabbats av återkommande problem med dina rörledningar, kan BDX Miljö utföra en rörinspektion av ditt system.

Problemet kan bero på sättningar, ansamlingar av material, rötter, dåligt fall, rörbrott etc. Med hjälp av en kamera som anpassas efter rörets dimension går vi in och filmar och vi kan därmed se vilka insatser som behöver sättas in.

Vi är medlemmar i Sveriges TV-inspektionsföretag, STVF.

En rörinspektion föregås oftast av en högtrycksspolning av ledningssystemet och ibland också slamsugning, för att kunna komma åt och se var problemet finns.

Kamerautrustningen filmar i 360 graders vinkel.

Efter att vi utfört inspektionen, får du en USB-sticka med filmen och ett protokoll.

När ska man använda sig av Tv-inspektion:

  • Återkommande stopp i ledningar
  • Förebyggande
  • Felsökning
  • Besiktning av funktion
  • Slutbesiktning

 

Kontaktuppgifter

Hans Löveborn
Hans Löveborn Arbetsledare Miljö , Gällivare Direktnr 0970-777 06 Mobilnr 070-628 87 55
Joakim Asplund
Joakim Asplund Projektchef Miljö Kiruna, Kiruna Direktnr 0980-754 38 Mobilnr 070-103 06 71