Miljö

Containeruthyrning

BDX har container som passar för alla behov, både för företag och privat bruk. Vi hyr ut öppna och täckta container i ett flertal storlekar och för olika ändamål. Containers kan hyras vid enstaka tillfällen eller för längre avtal. 

När containern är fylld, hämtar vi avfallet för vidare behandling, sortering och deponi om så önskas. Vi kan ta emot och behandla de flesta typer av avfall.