Miljö

Avfall, återvinning och miljöstationer

BDX tar hand om allt från förebyggande planering till slutlig behandling. Vi samarbetar med andra aktörer i branschen för att kunna erbjuda en avfallshantering som är anpassad för varje kunds unika förutsättningar.

Vi erbjuder: 

  • Upprättande av avfallsplaner
  • Källsortering, inklusive återvinning och metallåtervinning
  • Upparbetning av rivningsträ etc. till biomassa 
  • Miljöstationer
  • Upphandling av entreprenader och behandlingstjänster
  • Skötsel av återvinningsstationer
  • Myndighetskontakter
  • Uppdatering i aktuell lagstiftning
  • Avfallstransporter
  • Containeruthyrning