Miljö

För miljöns skull

Med modern utrustning, stort kunnande, lång erfarenhet, hållbart synsätt för miljön arbetar vi för långsiktiga kundrelationer.

Vi erbjuder rationella tjänster med slamsugning, högtrycksspolning, avfalls- och återvinningslösningar, rörinspektion och miljökonsulttjänster. Med modern utrustning, stort kunnande, lång erfarenhet, hållbart synsätt för miljön arbetar vi för långsiktiga kundrelationer. BDX Miljö vänder sig till företag, kommuner och privatpersoner med helhetserbjudande inom miljö och hållbarhet. Med ett brett tjänsteutbud och högt engagemang hittar vi den bästa lösningen för varje kund. 

Inom Miljö arbetar BDX med allt från konsulttjänster till miljö- och återvinning, rörinspektion, industrisanering, avfallshantering och sug- och spolbilstjänster.

Alla medarbetare som arbetar inom miljö har relevanta utbildningar och kompetens.

Kontaktuppgifter

Alf Söderlind
Alf Söderlind Produktionschef /Platschef Miljö , Kiruna Direktnr 0980-754 74 Mobilnr 070-678 32 12
Anneli Utter
Anneli Utter Projektledare Miljö Gällivare, Gällivare Direktnr 0970-777 11 Mobilnr 070-359 25 41
Hans Kurkkio
Hans Kurkkio Marknadsområdeschef Region Nord, Gällivare Direktnr 0970-777 16 Mobilnr 070-321 69 91
Joakim Asplund
Joakim Asplund Projektchef Miljö , Kiruna Direktnr 0980-754 38 Mobilnr 070-103 06 71
Gunilla Peterson
Gunilla Peterson Regionchef Region Nord, Gällivare Direktnr 0970-777 10 Mobilnr 070-638 20 72
Stefan Isaksson
Stefan Isaksson Transportledare Miljö , Gällivare Direktnr 0970-777 04 Mobilnr 070-637 77 04
Daniel Stafström
Daniel Stafström Projektledare Miljö Kalix, Kalix Direktnr 0923-668 01 Mobilnr 070-537 55 73
Monty Riemann
Monty Riemann Projektchef Aitik/Miljö, Gällivare Direktnr 0970-777 12 Mobilnr 070-611 77 12