Material

Sand

Sand

SpecifikationVikt*Användningsområde

Fyllnadssand

1,45

Fyllning av tomter, infarter m.m.

Sorterad sand 0/10

1,45

Mindre fyllningar m.m.

Leksand bakbar 0/4

1,45

Sandlådor m.m.

Stridsand 0/4

1,45

Under gungställningar, lekplatser m.m.

Sandningssand 0/4

1,45

Halkbekämpning, avsandning asfalt m.m.

Saltblandad sandningsand 0/6

1,45

Halkbekämpning

Mursand 0/4

1,45

Blandning av murbruk m.m.

Putssand 0/3

1,45

Blandning av putsbruk m.m.

Hästsand

1,45

Ytskikt på ridplaner

Strandsand

1,45

Volleybollplaner, strandförbättringar m.m.

Golfdressand 0/2

1,45

Dressning av golfbanor

Dressand 0/4

1,45

Dressning av golfbanor, fotbollsplaner m.m.

Gjutgrus 0/8

1,45

Tillverkning av betong m.m.

Torkad sand

SpecifikationVikt*Användningsområde

Torkad sand 0,2-0,6

1,5

Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)

Torkad sand 0,5-1,0

1,5

Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)

Torkad sand 1,0-2,0

1,5

Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)

Torkad sand 2,0-4,0

1,5

Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)

* Vikt anges som ungefärlig volymvikt i ton/m3