Material

Makadam

Makadam

SpecifikationVikt*Användningsområde

Makadam 2/4

1,4

Halkbekämpning m.m.

Makadam 4/8

1,4

Grusyta i trädgårdsgångar, halkbekämpning m.m.

Makadam 8/16

1,4

Grusyta på infarter, dränering m.m.

Makadam 16/32

1,5

Dränering m.m.

Makadam 32/64

1,5

Dränering, dekorsten i slänter m.m.

Berg 30/200

1,7

Erosionskydd, hamnbeklädnad m.m.

Porfyr - Röd/brun

1,5

Grusyta på infarter, dekorgrus.

Fältspat - Rosa

1,5

Grusyta på infarter, dekorgrus.

Makadam mörk

1,5

Grusyta på infarter, dekorgrus.

Makadam ljus

1,5

Grusyta på infarter, dekorgrus.

Tvättade material

SpecifikationVikt*Användningsområde

Makadam 2/4

1,5

Dekorsten i stensättningar m.m.

Makadam 4/8

1,5

Dekorsten i stensättningar m.m.

Makadam 8/16

1,5

Dränering m.m.

Makadam 16/32

1,5

Dränering m.m.

Makadam 32/64

1,5

Dränering m.m.

Singel 8/16

1,5

Kapilärbrytande lager, dränering m.m.

Singel 16/32

1,5

Dränering m.m.

Banverksmakadam Klass I

1,5

Järnvägskonstruktioner

Banverksmakadam Klass II

1,5

Järnvägskonstruktioner

* Vikt anges som ungefärlig volymvikt i ton/m3