Material

Krossning

Vi krossar och levererar material till vägbyggen,
 husbyggnationer och alla andra typer av markarbeten på uppdrag
 av både större och mindre aktörer samt till våra egna entreprenaduppdrag.

BDX förfogar över flera täkter som tillsammans genererar ett stort antal fraktioner av 
hög kvalitet - till konkurrenskraftigt pris.

Vi tar även fram torkade och tvättade produkter. Vi levererar till exempel torkad sintringssand till värmeverk över hela Norrland, till fotbollsplaner med plastgräs och till våtsandning. Tvättat material används bland annat till husgrunder och ytbeläggning på vägar.

Exploatering av täkter

Vi tar ansvar för hela exploateringsprocessen för täktverksamheten, allt från kartläggning av möjliga täkter, ansökningar, tillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) till produktion och leverans av material. Verksamheten i täkterna är tredjepartscertifierad och materialen är CE-märkta.

Genom dotterbolaget BDX Miljö tar vi ansvar vi för alla tillståndsansökningar och utför vi alla former av kross- och sorteringsuppdrag. 

Produktionsutrustning

BDX har även en egen mobil krossanläggning, Karelin. Anläggningen är anpassad för återvinningsuppdrag i och med att den är utrustad med bland annat magnetseparator och armerade transportband, men Karelin passar även mycket bra för ordinära krossuppdrag. Krossen är utrustad med miljömotorer och nyttjas idag för både interna och externa uppdrag.

Som ett komplement till Karelin finns också ett mobilt sorteringsverk, vilket även kan användas separat för framtagning av naturfraktioner, eller andra sorteringsuppdrag. Kontakta oss för mer information.