Material

Hyttsten

Hyttsten är en förädlad naturprodukt som består av omsmälta naturliga bergarter och innehåller främst kisel och kalk. 

Hyttsten

SpecifikationVikt*Användningsområde
Hyttsten 0/4 1,5 Sandningsmaterial
Hyttsten 0/8 1,5 Ridbanor
Hyttsten 0/31,5 1,35 Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/45 1,35 Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/63 1,32 Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/90 1,32 Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/125 1,28 Fyllning av tomter, infarter m.m.
Hyttsten 0/250 1,2 Fyllning av tomter, infarter m.m.

Produkten kännetecknas av låg densitet, hög friktion, hög isoleringsförmåga och cementerade egenskaper. Förutom användning vid vägunderhåll och vägbyggnad är hyttsten lämpligt vid bland annat markstabilisering, järnvägar, planer, ridbanor, halkbekämpning, dränering och isolering.

* Vikt anges som ungefärlig volymvikt i ton/m3