Material

Grus

Singel

SpecifikationVikt*Användningsområde
Singel 2/4 1,5 Dekorgrus i stensättningar m.m.
Singel 4/8 1,5 Dekorgrus, grusyta i trädgårdsgångar m.m.
Singel 8/16 1,5 Dränering, grusyta i trädgårdsgångar m.m.
Singel 16/32 1,5 Dräneringsgrus m.m.
Singel 40/40 1,5 Dekorgrus i stensättningar m.m.

Blandgrus

SpecifikationVikt*Användningsområde
Rörgravsgrus 1,5 Fyllning  i rörgravar
Halkstopp 2/4 1,5 Halkbekämpning
Halkstopp 4/8 1,5 Halkbekämpning

Tvättade material

SpecifikationVikt*Användningsområde

Singel 8/16

1,5

Kapilärbrytande lager, dränering m.m.

Singel 16/32

1,5

Dränering m.m.

* Vikt anges som ungefärlig volymvikt i ton/m3

Kvalitetsballast

Vi erbjuder även kvalitetsballast, det vill säga speciellt framtagna produkter för slitstyrka och hållbarhet. Till exempel erbjuder vi porfyrkross som är en slitstark produkt till asfaltstillverkning. 

Specialprodukter

Dressand, Greensand och Bunkersand är specialprodukter framförallt avsedda för golfbanor. Dessa produkter är av dokumenterat hög kvalitet, vilket bevisas genom USGA-certifikat. Certifikaten är en amerikansk standard för material till anläggning av golfbanor. BDX är en av få leverantörer i norra Sverige som kan leverera dessa produkter.

Råmaterialet från vår naturgrustäkt i Munksund, 5 km från centrala Piteå, är enligt flertalet undersökningar av mycket hög kvalitet. Bland annat är betonggruset enligt KTH ett av Sveriges bästa.

Vi kan även modifiera produkter och dess sammansättning efter kundens behov och specifikationer.