Material

Material för alla underlag

Vi säljer sten, sand, hyttsten och grus till entreprenadarbeten och till privatpersoner. Vi erbjuder ett brett sortiment av material i hög kvalitet och hjälper vid behov naturligtvis till med transport, lossning och övrigt arbete.

Bergkrossprodukter används främst vid vägkonstruktioner i form av förstärkningslager, bärlager, slitlager samt vid asfalttillverkning. 

Naturgrus används bland annat inom betongtillverkning men även i mindre mängder till vattenreningsfilter, till lekplatser, på stränder, till golfbanor och som dressand på grönytor. Naturgrus används även som mursand och putssand samt som prydnadsgrus/prydnadssten.

Hyttsten är ett naturligt och naturvänligt material som används vid vägunderhåll och vägbyggnad samt även vid markstabilisering, järnvägar, planer, ridbanor, halkbekämpning, dränering och isolering.

Kontaktuppgifter

Anders Krispinsson
Anders Krispinsson Arbetsledare Ballast Kalix, Kalix Direktnr 0923-668 07 Mobilnr 070-655 26 78
Anna Wikman
Anna Wikman Platschef Ballast, Piteå Direktnr 0911-783 36 Mobilnr 070-692 30 36
Håkan Johansson
Håkan Johansson Projektingenjör Ballast Piteå, Piteå Direktnr 0911-783 70 Mobilnr 070-647 83 70
Linus Wallin
Linus Wallin Produktionschef Ballast Piteå, Piteå Direktnr 0911-783 16 Mobilnr 070-692 31 30
Mikael Holmström
Mikael Holmström Marknadsområdeschef Region Mitt Piteå/Älvsbyn, Piteå Direktnr 0911-783 41 Mobilnr 070-692 30 41
Anders Göransson
Anders Göransson Försäljningschef Ballast Luleå, Luleå Depåvägen Mobilnr 070-233 53 39