Maskin & Transport

Resursplanering

BDX upprättar alltid resurs- och tidsplaner för varje projekt. Det innebär att vi alltid kan presentera välutarbetad plan för projektets genomförande.

Alla kalkyler som görs baseras på den långa erfarenhet av olika maskin- och transporttjänster som vi erbjuder. Det innebär att vi enkelt kan visa och förklara hur projektet ska genomföras samt eventuella avvikelser kan redovisas.

Samordnade transporter

För att bättre utnyttja lastkapaciteten i våra logistikkedjor planerar vi varje transport noga för säkerställa bästa ekonomi i varje projekt.

Sammansatta tjänster

Ett uppdrag består sällan av en slags tjänst utan är ett flertal tjänster som ska synkroniseras och planeras för att arbetet ska flyta så smidigt som möjligt. Företag A ska till exempel gräva ut en grund till en ny maskinhall:

  • För grävarbetet krävs en grävmaskin och kanske en hjullastare.
  • Massorna ska transporteras bort med lastbil.
  • Massorna ska tippas på ett upplag.
  • Återfyllnadsmassor ska transporteras till byggplatsen.
  • En hjullastare ska plana ut återfyllnadsmassorna osv.

På BDX har vi både kunskapen och maskinparken samt planeringsverktyg för större och mindre sammansatta tjänster.