Logistiktransporter

Tanklogistik

Vår verksamhet kring transporter av tank och bulkmaterial är indelad i två huvudsakliga områden:

  • Torrbulk
    BDX transporterar en stor mängd insatsvaror till process- och gruvindustrin i Norrland. Transporter av foder och värmepellets är andra vanliga produktinslag.

  • Flytande bulkvaror
    Inom flytande bulk består BDX arbete till stor del av transporter för de etablerade oljebolagen i Norrbotten och Västerbotten.

BDX uppfyller samtliga säkerhets- och miljökrav och våra förare är specialutbildade i hantering och transport av farligt gods.

Kontaktuppgifter

Fredrik Thorell
Fredrik Thorell Trafikledare/Säljare Tanklogistik, Luleå Kallaxheden Direktnr 0920-26 26 18 Mobilnr 070-240 69 54
Thomas Thorell
Thomas Thorell Trafikledare/Säljare Tanklogistik, Luleå Kallaxheden Direktnr 0920-26 26 18 Mobilnr 070-549 36 38