Logistiktransporter

Skogslogistik

BDX erbjuder råvaru- och färdigvarulogistik samt upparbetning av biobränsle för kunder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Våra kunder är bland annat de stora skogsbolagen och sågverksindustrin som finns representerade i vårt område. En stor del av verksamheten bedrivs i dotterbolaget TräTans.

BDX disponerar ett antal virkesterminaler för att kunna erbjuda effektiva och miljövänliga logistiklösningar. 

Kontaktuppgifter

Andreas Eriksson
Andreas Eriksson Trafikledare/Säljare trätrans, Piteå Direktnr 0911-783 93 Mobilnr 070-391 31 63
Mattias Markström
Mattias Markström Trafikledare/Säljare trätrans, Piteå Direktnr 0911-783 95 Mobilnr 070-655 03 51
Simon Risberg
Simon Risberg Affärschef Industri, Piteå Direktnr 0911-783 91 Mobilnr 070-322 71 24