Logistiktransporter

Expresslogistik

BDX bedriver daglig linjetrafik mellan Mälardalen och Norrlandskusten. Inom ramen för denna trafik hanterar vi olika typer av godsslag, även livsmedel i termotransporter. Våra terminaler i Norrbotten och Västerbotten är strategiskt placerade funktioner för maximal effektivitet.

Inom Norrbotten finns ett väl utbyggt distributionsnät under namnet Hit&Dit med daglig trafik på orterna i området.

Kontaktuppgifter

Emil Lind
Emil Lind Platschef Expresslogistik, Luleå Kallaxheden Direktnr 0920-26 26 33 Mobilnr 070-937 00 44
Fredrik Lindkvist
Fredrik Lindkvist Yrkesarbetare Expresslogistik, Luleå Terminalen Direktnr 0920-26 26 24 Mobilnr 070-327 74 05
Hanna Fager
Hanna Fager Trafikledare/Säljare Expresslogistik, Luleå Kallaxheden Direktnr 0920-26 26 14 Mobilnr 070-206 88 92
Marcus Nilsson
Marcus Nilsson Trafikledare/Säljare Expresslogistik, Luleå Kallaxheden Direktnr 0920-26 26 14 Mobilnr 070-616 26 39
Mattias Eriksson
Mattias Eriksson Projekledare Strategisk affärsutveckling , Luleå Kallaxheden Direktnr 0920-26 26 23 Mobilnr 070-564 57 45
Mikael Notgren
Mikael Notgren Terminalarbetare Expresslogistik, Luleå Terminalen Direktnr 0920-26 26 24 Mobilnr 070-355 47 55
Tommy Lindkvist
Tommy Lindkvist Platschef Terminalen Expresslogistik, Luleå Terminalen Direktnr 0920-26 26 24 Mobilnr 070-516 26 24
Tobias Carlzon
Tobias Carlzon Terminalarbetare Expresslogistik, Luleå Kallaxheden Mobilnr 073-088 35 15
Jonas Carlzon
Jonas Carlzon Affärschef Logistik, Luleå Kallaxheden Direktnr 0920-26 26 59 Mobilnr 070-665 94 41
Joakim Stenman
Joakim Stenman Trafikledare/Säljare Expresslogistik, Skellefteå Direktnr 0910-71 59 22 Mobilnr 070-208 05 10
Fredric Enberg
Fredric Enberg Trafikledare/Säljare Expresslogistik, Skellefteå Direktnr 0910-71 59 22 Mobilnr 070-696 33 99