Entreprenadtjänster

Förändringens vindar blåser

Vindkraft växer i betydelse och har under de senaste åren ökat sin andel av energiproduktionen i Sverige. Särskilt i norra Sverige är det attraktivt att bygga vindkraftsparker då placeringen inte stör på samma sätt som i mer tätbebyggda områden.

BDX har tidigt varit med i stora vindkraftsprojekt, bland annat genom vårt engagemang i Dragaliden, Gabrielsberget och i Markbygden. Den kompetens vi byggt upp har resulterat i en organisation som möter de krav som ställs på komplicerade transporter av själva vindkraftverkets delar samt av anläggningsmaterial, i ibland oländig terräng.

Vår kompetens från komplicerade och avancerade anläggningsprojekt kommer till stor nytta vid anläggandet av vägar till vindkraftsparken samt vid konstruktion och utförande av fundamentsarbeten.

I och med att vi kan ta ett helhetsansvar kring hela processen med anläggnings- och entreprenadarbeten tillsammans med specialtransporter av vindkraftverkens delar kan vi skapa totalkalkyler som håller både snäva budget- och tidsramar.