Entreprenadtjänster

Vägar

Infrastruktur i form av vägar är en avgörande förutsättning för att människor, städer och länder ska kunna knytas samman.

På BDX har vi kunskapen och erfarenheten att kunna åta oss komplexa och stora vägprojekt i form av under- general- eller totalentreprenader. Genom att välja en helhetslösning får beställaren ett kostnadseffektivt och väl utfört resultat.

För att åstadkomma ett bra resultat ser vi alltid till att följande krav är uppfyllda. Vi ska:

  • ha god planering
  • minimera störningar för människor och natur
  • visa hänsyn till miljön på alla plan
  • erbjuda helhetslösningar

BDX ser till att människor kan ta sig till jobbet och till sina fritidsaktiviteter och att företag kan få avsättning för sina varor och tjänster - vi ser oss som samhällsbyggare.  

Vi erbjuder även vägunderhåll och snöröjning för att ytterligare komplettera vårt erbjudande när det gäller vägar och infrastruktur.