Entreprenadtjänster

Järnvägar

Fungerande logistik på järnväg är ett väsentligt och kritiskt behov för de flesta tillverkande näringar. För privatpersoner är det ett sätt att miljövänligt transportera sig från ett ställe till ett annat.

Som experter på logistik är det naturligt att vi även tillhandahåller tjänster för att bygga och underhålla järnväg. 

Järnvägsprojekt är enkla samtidigt som de är oerhört komplexa. Enkelheten ligger i att två punkter ska bindas samman med järnvvägsspår. Det komplexa i arbetet är att det ställer höga krav på leverantören att kunna leverera en felfri lösning med en mängd olika delar. Till exempel:

  • broar
  • banvall
  • underlagsarbeten
  • rälsdragning
  • säkra plankorsningar
  • el- och signalarbeten

BDX klarar av att leverera en helhetslösning tack vare vår specialistkompetens inom järnväg, både avseende entreprenader samt drift och underhåll.

Kontaktuppgifter

Andreas Karlsson
Andreas Karlsson Affärschef Rail, Boden Direktnr 0921-752 07 Mobilnr 070-266 95 04
Håkan Ekström
Håkan Ekström Platschef Rail, Boden Direktnr 0921-752 14 Mobilnr 070-258 28 99
Krister Thorgren
Krister Thorgren Platschef Rail, Boden Mobilnr 070-659 25 30
Maria Berglund
Maria Berglund Platschef Rail, Boden Direktnr 0921-752 15 Mobilnr 070-399 06 20
Per Forsmark
Per Forsmark Projektingenjör Rail, Boden Direktnr 0921-752 08 Mobilnr 070-317 92 22
Robert Johansson
Robert Johansson Projektchef Rail , Boden Direktnr 0921-752 17 Mobilnr 070-655 89 12
Daniel Lindblad
Daniel Lindblad Projektchef Mälardalen, Spånga Mobilnr 073-093 38 41
Dennis Adman
Dennis Adman Projektingenjör Mälardalen, Spånga Mobilnr 070-336 87 79
Roger Bladh
Roger Bladh Affärschef Entreprenad Mälardalen, Spånga Mobilnr 073-093 38 29
Sabina Tirzitis
Sabina Tirzitis Projektingenjör Mälardalen, Spånga Mobilnr 070-360 63 09