Entreprenadtjänster

Dammar

Att bygga en damm kräver speciell kompetens för att det ska bli ett bra slutresultat - vatten på ena sidan och torrt på andra sidan. BDX har vad som krävs.

Det låter kanske enkelt att anlägga en damm, men det är många aspekter som måste beaktas. Beroende på användningsområde ställs olika krav på funktionalitet och utförande, samtidigt som miljökonsekvenser måste tas hänsyn till vid dammbyggnationen.

BDX har en väl anpassad fordonspark och kunniga medarbetare för att utföra större och mindre dammbyggnationer, samt reparationer och underhåll av dammar.

Vi har erfarenhet av större dammprojekt där den kompetens vi har byggt upp gör att vi kan utföra underentreprenader, generalentreprenader samt totalentreprenader när det gäller dammbyggen.