Entreprenadtjänster

Specialister på anläggningsprojekt

BDX arbetar med större och mindre anläggningsprojekt inom till exempel infrastruktur (väg och järnväg), byggprojekt, gruvindustrin och vindkraftsprojekt. 

Inom Entreprenad arbetar vi med större och mindre entreprenadprojekt åt bland andra Trafikverket, kommuner och företag. Vi bygger om och anlägger nya vägar och utför mer eller mindre komplicerade markprojekt. Förutom markprojekt är vi experter inom Järnväg,( Mbest), vindkraftsprojekt och tjänster till gruvindustrin.

Med ett välutvecklat arbetssätt med hela kedjan från projektering till färdigställande kan vi på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt ta ett helhetsansvar för större och mindre entreprenader. Vår organisation med lokala kontor på ett flertal platser i regionen säkerställer att du som kund får din produkt levererad i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet.

För att underlätta kontakten med våra kunder och säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig för olika entreprenadarbeten har BDX lokala kontor på flera platser i regionen. Vi genomför våra projekt i nära samverkan med våra kunder och arbetar därför långsiktigt med kundvård, våra medarbetares kompetens och att hitta samverkansformer som stärker båda parter.

Vi åtar oss underentreprenader, generalentreprenader, totalentreprenad samt projekteringsuppdrag. Läs mer om våra specialområden i menyn ovan.