Drift och underhåll

Snöröjning

I norra Sverige infaller snösäsongen i grova drag från september till april. Under den tiden har vi på BDX ständig beredskap för att se till att alla större och mindre vägar, som vi har ansvar för, hålls framkomliga.

Med BDX moderna fordonspark, som består av fordon i olika storlekar, och vår välutbildade personal klarar vi både större och mindre uppdrag - allt från enskilda grusvägar till Europavägar. Vi kan bland annat åta oss:

  • snöröjning, inklusive bortforsling av snömassor till anvisad tipplats 
  • halkbekämpning i form av sandning och saltning

Sökte du egentligen snöröjning av villauppfarten eller enskild väg? Under Snöröjning privat finns mer information om våra tjänster för privatpersoner.