Drift och underhåll

Järnvägsunderhåll

Att järnvägen är framkomlig och farbar är väsentligt för både företag och privatpersoner. Den största utmaningen är under vinterhalvåret då snö, kyla och stora temperaturskillnader kräver de största insatserna.

BDX erbjuder tjänster som:

  • Spårbyten
  • Plogning och skottning av vitala delar som exempelvis spårväxlar
  • Trädsäkring, buskröjning och vegetationsbekämpning

Med BDX moderna fordonspark, med både större och mindre fordon, och vår välutbildade personal klarar vi både större och mindre underhållsuppdrag.

BDX har även kompetens för att bygga järnvägar.

Rail BDX

Kontaktuppgifter

Andreas Karlsson
Andreas Karlsson Affärschef Rail, Boden Direktnr 0921-752 07 Mobilnr 070-266 95 04
Håkan Ekström
Håkan Ekström Platschef Rail, Boden Direktnr 0921-752 14 Mobilnr 070-258 28 99
Krister Thorgren
Krister Thorgren Platschef Rail, Boden Mobilnr 070-659 25 30
Maria Berglund
Maria Berglund Platschef Rail, Boden Direktnr 0921-752 15 Mobilnr 070-399 06 20
Per Forsmark
Per Forsmark Projektingenjör Rail, Boden Direktnr 0921-752 08 Mobilnr 070-317 92 22
Robert Johansson
Robert Johansson Projektchef Rail , Boden Direktnr 0921-752 17 Mobilnr 070-655 89 12
Daniel Lindblad
Daniel Lindblad Projektchef Mälardalen, Spånga Mobilnr 073-093 38 41
Dennis Adman
Dennis Adman Projektingenjör Mälardalen, Spånga Mobilnr 070-336 87 79
Roger Bladh
Roger Bladh Affärschef Entreprenad Mälardalen, Spånga Mobilnr 073-093 38 29
Sabina Tirzitis
Sabina Tirzitis Projektingenjör Mälardalen, Spånga Mobilnr 070-360 63 09