Drift och underhåll

Järnvägsunderhåll

Att järnvägen är framkomlig och farbar är väsentligt för både företag och privatpersoner. Den största utmaningen är under vinterhalvåret då snö, kyla och stora temperaturskillnader kräver de största insatserna.

BDX erbjuder tjänster som:

  • Spårbyten
  • Plogning och skottning av vitala delar som exempelvis spårväxlar
  • Trädsäkring, buskröjning och vegetationsbekämpning

Med BDX moderna fordonspark, med både större och mindre fordon, och vår välutbildade personal klarar vi både större och mindre underhållsuppdrag.

BDX har även kompetens för att bygga järnvägar.

Rail BDX

Kontaktuppgifter

Andreas Karlsson
Andreas Karlsson Affärschef Rail, Boden Direktnr 0921-752 07 Mobilnr 070-266 95 04
Catarina Lakkala
Catarina Lakkala Administratör Rail, Boden Direktnr 0921-752 04 Mobilnr 070-588 15 07
Fredrik Svedberg
Fredrik Svedberg Projektingenjör Rail, Kiruna Direktnr 0921-752 18 Mobilnr 070-364 10 41
Håkan Ekström
Håkan Ekström Produktionschef Rail, Boden Direktnr 0921-752 14 Mobilnr 070-258 28 99
Jan Olofsson
Jan Olofsson Produktionschef Rail, Kiruna Direktnr 0980-754 63 Mobilnr 070-564 32 70
Krister Thorgren
Krister Thorgren Arbetsledare Rail, Boden Mobilnr 070-659 25 30
Maria Berglund
Maria Berglund Produktionschef Rail, Boden Direktnr 0921-752 15 Mobilnr 070-399 06 20
Per Forsmark
Per Forsmark Projektingenjör Rail, Boden Direktnr 0921-752 08 Mobilnr 070-317 92 22
Peter Kauppi
Peter Kauppi Produktionschef Rail, Kiruna Direktnr 0980-754 62 Mobilnr 070-674 82 08
Robert Johansson
Robert Johansson Produktionschef Rail , Boden Direktnr 0921-752 17 Mobilnr 070-655 89 12
Sture Nilsson
Sture Nilsson Arbetsledare Rail , Jokkmokk Direktnr 0921-752 16 Mobilnr 070-368 18 76
Daniel Lindblad
Daniel Lindblad Projektchef Entreprenad Mälardalen, Bromma Mobilnr 073-093 38 41
Dennis Adman
Dennis Adman Projektingenjör Entreprenad Mälardalen, Bromma Mobilnr 070-336 87 79
Fredrik Svärd
Fredrik Svärd BAP/BUP-planerare Entreprenad Mälardalen, Bromma Mobilnr 073-093 00 32
Roger Bladh
Roger Bladh Affärschef Entreprenad Mälardalen, Bromma Mobilnr 073-093 38 29
Sabina de Vos
Sabina de Vos Projektledare Entreprenad Mälardalen, Bromma Mobilnr 070-360 63 09
Sofia Tidblad
Sofia Tidblad Projektingenjör Entreprenad Mälardalen, Bromma Direktnr 0980-754 32 Mobilnr 070-323 80 67