Drift och underhåll

Fastigheter

Fastighetsskötsel handlar inte enbart om själva fastigheten. Även närområdet måste hållas efter för allas trevnad och säkerhet.

Gräs ska klippas, vägar ska sopas, rabatter rensas, planteras och vattnas. Och vintertid måste någon ta hand om snön i direkt anslutning till entréerna samt sanda för att undvika halkolyckor.

Genom vårt tjänstekoncept BDX Green åtar vi oss ett totalansvar för skötsel av alla former av grönytor. I dagsläget ansvarar Green för skötseln av ca en miljon kvadratmeter grönområden i norra Sverige.

BDX erbjuder även tjänster som handlar om inre fastighetsskötsel - till exempel smörjning av ett lås som kärvar, en dörr som ska bytas eller hängrännor som ska rensas från löv.

Kontaktuppgifter

Stefan Karlsson
Stefan Karlsson Platschef Entreprenad Norrbotten , Luleå Depåvägen Direktnr 0920-26 26 38 Mobilnr 070-555 26 77
Therese Karlsson
Therese Karlsson Arbetsledare Entreprenad Norrbotten, Luleå Depåvägen Direktnr 0920-26 26 68 Mobilnr 070-282 85 86
Kenneth Robarth
Kenneth Robarth Projektchef Entreprenad Norrbotten, Luleå Depåvägen Direktnr 0920-26 26 61 Mobilnr 070-676 25 02