Drift och underhåll

Besiktning av lek och motion

I de allra flesta bostadsområden finns lekplatser och det kommer allt fler utegym. Ägaren har ett juridiskt ansvar att se till att anläggningen är i gott skick. BDX erbjuder besiktning av Sereno-certifierad besiktningsman enligt enligt SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Det här gäller enligt Boverket:
Fastighetsägare som till exempel kommun, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls (PBL). Ansvaret för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL). När en ny lekplats har uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en person med erforderlig kompetens att bedöma överensstämmelse med tillämpliga delar av SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör enligt standarden SS-EN 1176-7:2008 utföras av "en kompetent person" och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. Planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas.