Drift och underhåll

Välskött ute- och innemiljö

BDX tillhandahåller tjänster inom drift och underhåll. Vi kan på entreprenad sköta fastigheter och grönytor. Vi utför även trafikmätningar, halkbekämpning, snöröjning, sopning, järnvägs- och vägunderhåll.

För alla tjänster vi tillhandahåller inom drift och underhåll har vi välutbildad personal och en fordonspark anpassad för uppgiften. Vi åtar oss allt från att sköta den lilla grusvägen till vägunderhåll av Europavägar. För fastighetsägare kan vi vara som en extra anställd som sköter allt från byte av lampor i trapphusen till grönyteskötsel och vinterunderhåll.

Vi anpassar verksamheten efter dina behov.