BDX Tracs Flow App

Innan du installerar appen rekomenderar vi att läsa Guiden.
Spara gärna den eller denna adress för att kunna gå tillbaka och läsa.

Några viktiga punkter är:

-På Android så måste man godkänna installation av okänd programvara.(el. liknande)

-På iPhone så måste man, efter att man installerat appen, gå till Inställningar - Allmänt - Enhetshantering - Lita på utvecklare "BDX Företagen.

-Inloggning i appen görs med ditt förarnummer.Om du inte har ditt förarnummer så kan din trafikledning ta fram det åt dig.

Lösenordet är ditt förarnummer + initialer. Ex. 1234ab

 (BDX TracsFlow App - Guide
(Minimerad guide - orderhantering)


(BDX TracsFlow App - Installation