Material

Stenmjöl

När man tillverkar bärlager och makadam blir de finaste fraktionerna (stenpartiklarna) en restprodukt som kallas stenmjöl. Produkten kan användas tvättad eller otvättad och får då olika egenskaper. När stenmjöl tvättas försvinner de allra minsta partiklarna och stenmjölet får goda egenskaper när det gäller stabilitet och dräneringsförmåga.

SpecifikationVikt*Användningsområde
Stenmjöl 0/2
1,5
Fogning av marksten m.m.
Stenmjöl 0/4 1,5 Sättsand till plattsättning, ytskikt på gång/cykelväg m.m.
Stenmjöl 0/8 1,5 Hårdgörning köryta, ytskikt på gång/cykelväg, körytor m.m.

* Vikt anges som ungefärlig volymvikt i ton/m3