Material

Sand

Sand är ett naturligt material som kommer från avlagringar från istiden. Sand består av små mineralkorn och är en så kallad näringsfattig jordart. Sandprodukter används till exempel vid halkbekämpning, plattläggning, sandlådor, vid blandning av mur- och putsbruk, som dressning av gräsmattor och till olika sorters filter.

Sand

SpecifikationVikt*Användningsområde

Fyllnadssand

1,45

Fyllning av tomter, infarter m.m.

Sorterad sand 0/10

1,45

Mindre fyllningar m.m.

Leksand bakbar 0/4

1,45

Sandlådor m.m.

Stridsand 0/4

1,45

Under gungställningar, lekplatser m.m.

Sandningssand 0/4

1,45

Halkbekämpning, avsandning asfalt m.m.

Saltblandad sandningsand 0/6

1,45

Halkbekämpning

Mursand 0/4

1,45

Blandning av murbruk m.m.

Putssand 0/3

1,45

Blandning av putsbruk m.m.

Hästsand

1,45

Ytskikt på ridplaner

Strandsand

1,45

Volleybollplaner, strandförbättringar m.m.

Golfdressand 0/2

1,45

Dressning av golfbanor

Dressand 0/4

1,45

Dressning av golfbanor, fotbollsplaner m.m.

Gjutgrus 0/8

1,45

Tillverkning av betong m.m.

Torkad sand

SpecifikationVikt*Användningsområde

Torkad sand 0,2-0,6

1,5

Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)

Torkad sand 0,5-1,0

1,5

Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)

Torkad sand 1,0-2,0

1,5

Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)

Torkad sand 2,0-4,0

1,5

Sandfilter, specialfyllningar m.m. (Torr, strid sand)

* Vikt anges som ungefärlig volymvikt i ton/m3