Material

Hyttsten

Vi säljer sten, sand, hyttsten och grus till både större entreprenadarbeten samt till privatpersoner. I menyn ovanför kan du läsa mer om de olika kvaliteter vi säljer till privatpersoner.

Hyttsten

SpecifikationVikt*Användningsområde
Hyttsten 0/4 1,5 Sandningsmaterial
Hyttsten 0/8 1,5 Ridbanor
Hyttsten 0/31,5 1,35 Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/45 1,35 Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/63 1,32 Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/90 1,32 Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.
Hyttsten 0/125 1,28 Fyllning av tomter, infarter m.m.
Hyttsten 0/250 1,2 Fyllning av tomter, infarter m.m.

Produkten kännetecknas av låg densitet, hög friktion, hög isoleringsförmåga och cementerade egenskaper. Förutom vid vägunderhåll och vägbyggnad är användningsområdena bland annat markstabilisering, järnvägar, planer, ridbanor, halkbekämpning, dränering och isolering.

* Vikt anges som ungefärlig volymvikt i ton/m3