Material

Grus

Grus är ett stenmaterial där kornstorleken vanligast är mellan 2 mm och 6 cm. Genom att vi siktar gruset i såll får vi fram olika tekniska kvaliteter. Singel används som dräneringsmaterial och för utdrygning av betongblandningar. Bärlagergrus används för vägunderbyggnad utanpå vägens bottenmaterial.

Singel

SpecifikationVikt*Användningsområde
Singel 2/4 1,5 Dekorgrus i stensättningar m.m.
Singel 4/8 1,5 Dekorgrus, grusyta i trädgårdsgångar m.m.
Singel 8/16 1,5 Dränering, grusyta i trädgårdsgångar m.m.
Singel 16/32 1,5 Dräneringsgrus m.m.
Singel 40/40 1,5 Dekorgrus i stensättningar m.m.

Blandgrus

SpecifikationVikt*Användningsområde
Rörgravsgrus 1,5 Fyllning  i rörgravar
Halkstopp 2/4 1,5 Halkbekämpning
Halkstopp 4/8 1,5 Halkbekämpning

Tvättade material

SpecifikationVikt*Användningsområde

Singel 8/16

1,5

Kapilärbrytande lager, dränering m.m.

Singel 16/32

1,5

Dränering m.m.

* Vikt anges som ungefärlig volymvikt i ton/m3