Material

Bergkross

Bergkrossprodukter används främst som bärlager som delas upp i tre olika lager: förstärkningslager, bärlager och slitlager. Gemensamt för bergkrossprodukterna är att de fördelar lasten från en övre yta till det underliggande lagret.

* Vikt anges som ungefärlig volymvikt i ton/m3

Bergkrossprodukter

SpecifikationVikt*Användningsområde

Slitlager 0/16

1,6

Slitlager på mindre grusvägar, körytor m.m.

Slitlager 0/22

1,6

Slitlager på grusvägar, körytor m.m.

Bärlager 0/31,5

1,7

Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.

Bärlager 0/45

1,7

Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.

Förstärkningslager 0/63

1,7

Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.

Förstärkningslager 0/90

1,7

Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.

Förstärkningslager 0/150

1,7

Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.

Förstärkningslager 0/200

1,7

Förstärkningslager till vägbyggnad, körytorerosionskydd m.m.