Material

Vi säljer sten, sand, hyttsten och grus till både större entreprenadarbeten samt till privatpersoner. I menyn ovanför kan du läsa mer om de olika kvaliteter vi säljer till privatpersoner.

Bergkrossprodukter används främst vid vägkonstruktioner i form av förstärkningslager, bärlager, slitlager samt vid asfalttillverkning.

Naturgrus används bland annat inom betongtillverkning men även i mindre mängder till vattenreningsfilter, till lekplatser, på stränder, till golfbanor och som dressand på grönytor. Naturgrus används även som mursand och putssand samt som prydnadsgrus/prydnadssten.

Hyttsten är ett naturligt och naturvänligt material som används vid vägunderhåll och vägbyggnad samt även vid markstabilisering, järnvägar, planer, ridbanor, halkbekämpning, dränering och isolering.