Varumärke

Mer än gröna lastbilar

Kommunikation handlar om tydlighet. Om vi är otydliga i våra kontakter med våra kunder och blivande kunder, är risken stor att vi blir missförstådda eller förbisedda. 

Vårt mål är att vara ett förstahandsval för våra kunder när det gäller våra produkter och tjänster. Det innebär att våra presumtiva kunder ska ha kännedom om BDX och vi ska alltid finnas med som ett alternativ.

Därför är det viktigt att alla kommunicerar samma sak och att vi utåt ser likadana ut. Vårt grafiska profilprogram visar hur BDX på ett konsekvent sätt ska exponeras – med rätt logotyp, rätt färger och rätt teckensnitt. 
Vår visuella profil, som i grunden bygger på den grafiska profilen, visar hur våra bilar och maskiner ska se ut på arbetsplatserna och på vägarna. 
Gröna lastbilar och (oftast) gula entreprenadmaskiner försedda med BDX-märken, takskylt och fordonsnummer. Tillsammans med ett positivt uppträdande från förarens sida ger detta BDX bästa tänkbara reklam.

Har du frågor eller funderingar på hur det grafiska profilprogrammet ska användas, kontakta Fredrik Palmquist på 0920-26 26 21 eller fredrik.palmquist@bdx.se

Här kan du ladda ner vår grafiska profil och vår logotyp:

 • Ladda ner grafisk profil » 
 • Ladda ner logotyp
  Jpg»
  Eps» 
 • BDX visuella profil »

  Ljusgrön
  Färgkoden NCS1070G 50Y (BDX ljusgröna färg).
  När BDX Medleverantörer köper Scania används färgkod 1396349 respektive färgkod 91428 för Volvo. Vid Volkswagen används färgkod L65K.

  Mörkgrön
  BDX mörkgröna färg, färgkod NCS 6040G används vid manuell målning och rollning på ex. flaklemmar etc. För Volkswagen är färgkoden L61B