Affärsidé och kärnvärden

Affärsidé

I nära samverkan levererar BDX hållbara affärslösningar, tjänster och produkter för enkla eller sammansatta behov inom entreprenad- och logistiksektorn. Varje dag gör vi insatser som skapar förutsättningar och nytta för såväl kunder som samhälle.

Vision

Genom långsiktiga, lönsamma och utvecklande affärer ska BDX tjänster och produkter vara det hållbara och självklara valet för kunderna.

Kärnvärden

Innovativt

Vi erbjuder tjänster som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Det innebär att vi har möjlighet att erbjuda innovativa affärslösningar för unika partnerskap. 

Tillsammans

I BDX gör vi saker tillsammans. Vårt arv från de LBC som en gång startade BDX lever kvar och vi utvecklas och jobbar tillsammans. Vi jobbar även tillsammans med våra kunder, uppdragsgivare, partners och underleverantörer. 

Hållbart

Att anlita, eller arbeta tillsammans med BDX ska vara hållbart. Fler och fler kunder ställer krav på att vi som leverantör ska ha ett hållbart förhållningssätt allt från miljö till sociala faktorer. Hållbarhet blir alltså en fråga om överlevnad. 

Framtidsbyggare.

Där värdeorden innovativt, tillsammans och hållbart möts, bildas effektordet Framtidsbyggare. Ordet framtidsbyggare har en tydlig framåtriktning, och det kan laddas med många värden och det har en inbyggd flexibilitet. Det väcker nyfikenhet. Någon som bygger framtiden.

Delar man upp ordet så anger Fram riktningen och dynamiken, något som den röda pilen i logotypen förstärker och redan står för. Framtid är något som alla kan relatera till. Det är det vi planerar för varje dag, det som vi ser fram emot. Och ordet byggare är den som skapar något beständigt. 

Vi har en tydlig lokal prägel på verksamheten och en geografisk närhet till våra kunder. Tack vare våra lokalkontor och engagerade lokala medleverantörer runt om i Norrland och Mälardalen.