Policy för hållbarhet och socialt ansvarstagande

BDX Policy för Hållbarhet och Socialt ansvarstagande

BDX ska aktivt och proaktivt verka för att bidra till ett hållbart
samhälle ur ett miljömässigt, etiskt och socialt perspektiv.

Policyn innebär följande:

  • Vi ska alltid stödja försiktighetsprincipen vad det gäller miljörisker.
  • Vi ska ta initiativ för att främja miljömässigt ansvarstagande.
  • Vi ska uppmuntra utveckling och spridning av miljömässig teknik.
  • Vi ska bidra till avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
  • Vi ska motarbeta alla former av korruption.
  • Vi ska motarbeta utpressning samt mottagande och givande av mutor.
  • Vi ska stödja och respektera mänskliga rättigheter.
  • Vi ska ta avstånd ifrån alla former av tvångs- eller barnarbete.

Vi ska göra vår policy för hållbarhet och socialt ansvarstagande förstådd bland våra medarbetare, BDX-medleverantörer och fordonsförare samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.