Miljöpolicy

Aktivt miljöarbete

BDX ska genom aktivt miljöarbete verka för att minimera  miljöbelastningen, arbeta med ständiga miljöförbättringar och följa de miljölagar som berör verksamheten.

 Policyn innebär följande:

 • Vi ska alltid förebygga miljöföroreningar.
 • Vårt miljöarbete ska ta hänsyn till de fastställda regionala miljömålen.
 • Våra medarbetare, medleverantörer och deras förare utbildas i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därmed stimuleras till aktiva miljöinsatser.
 • Vi ska mäta våra mest betydande miljöbelastningar.
 • Vi strävar efter maskin- och transportlösningar som är skonsamma mot miljön.
 • Vid investering i fordon ska bästa möjliga miljöklass prioriteras. 
 • Kretsloppstänkandet ska eftersträvas.
 • Vi ska sträva efter att hushålla med energitillgångar.
 • Vi ska uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
 • Vi ska ställa miljökrav på medleverantörerna och leverantörer av varor och tjänster samt vid uthyrning av lokaler.
 • Vi ska ha beredskap för miljönödlägen.
 • Miljöpolicyns lämplighet utvärderas vid ledningens genomgångar.
 • Vi ska göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare, medleverantörer och fordonsförare samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.